top of page

Hur skapar man ett effektivt team?

Vi skapar aktiviteter som stärker teamet och ger känslan av samvaro.

Teambuilding

Teambuilding är enormt viktigt för gruppens utveckling av olika förmågor, speciellt vid förändringar, men kanske framför allt för att få gruppen att komma närmare varandra. Det är nämligen när man får samhörigheten i gruppen som resten kommer mer naturligt.

637DDE20-06C4-4BB6-85F3-19E3A20002BB.jpg

Men hur kommer man dit?

Ett sätt att förstå en grupps eller ett teams utveckling är att dela upp tid och energi som läggs i gruppen i två kategorier:

Arbete och sociala behov

I arbetet ingår arbetsprocesserna, strukturen och de gemensamma uppfattningarna:

 • Förståelse och känsla kring mål, uppdrag och syfte

 • Beslutsfattande

 • Rollfördelning

 • Fördelning av uppgifter

 • Prioriteringar
   

I de sociala behoven ligger personliga och interpersonliga aspekter:
 • Min status

 • Min trygghet

 • Min personliga utveckling

 • Min framtid

 • Tillhörighet och relationer

 • Andras relationer

 • Stämningen i gruppen

 

Teamutveckling handlar i hög grad om hur man bemästrar de delar som ligger i gruppen ”arbete” samt hur fördelningen är mellan ”arbete” och ”sociala behov”.

 

Den traditionella bilden av effektiva team är att de har fokus på arbete. Det finns dock alltid en social del och om inte minst tiden med covid-19 har visat på hur viktig denna är och att den bör adresseras aktivt. Det blir allt mer vanligt att arbeta på distans och därigenom blir det också allt mer viktigt att samla teamen och göra gemensamma aktiviteter för att behålla teamkänslan.

 

Vid förändring av nya arbetssätt kommer det uppstå ett visst motstånd. Det för att vi helst gör de saker vi känner igen och behärskar.

 

Det är därför lättast att rita kartan för vad som ska förändras än att genomföra förändringar. Många företag kommer därför inte i mål med förändringar då motståndet blir för stort.

 

För att lyckas med verksamhetsutvecklingen fokuserar vi på vad ska göras mer av eller mindre av för att lyckas vi stöttar cheferna i deras roll och hjälper medarbetarna att lyckas.

Kontakta ONE-Solution för ett första samtal.

Hör gärna av dig om du har frågor!

bottom of page