top of page

Vi erbjuder kundorienterad verksamhetsutveckling 

Kundorienterad verksamhetsutveckling tar sin utgångspunkt utifrån kundens behov.

Vi startar alltid med med två frågor:

  1. För vem/ vilka finns ni till?

  2. Hur gör ni deras vardag lättare?

Kundorienterad och Processorienterad verksamhetsutveckling.

Kundorienterad verksamhetsutveckling leder till nöjdare kunder. Effekten av detta bidrar till ökad lönsamhet. Kundorienterad verksamhetsutveckling  innebär att man strävar efter att utveckla verksamheten utifrån kundens behov och förväntningar. Arbetet sker härigenom ”utifrån och in”. Det handlar i grunden om att verksamhetens förmåga att skapa rätt värde för kunden och därigenom leverera de värden kunden efterfrågar. Fokus i organisationen ligger på att ”göra rätt saker” vilket borgar för långsiktig och hållbar framgång.

omvarlden.png

Processorienterad verksamhetsutveckling bygger på att de arbetssätt, metoder och processer som utgör grunden för verksamheten förbättras och effektiviseras.

Genom att utveckla verksamhetens processer ökas produktivitet och inre effektivitet. Förmågan att ”göra saker rätt” ligger i fokus. Arbetet utgår också ofta från verksamheten och de behov som finns hos medarbetarna i dess processer.

 

Arbetet sker då i stor utsträckning ”inifrån och ut”. Man utgår från det egna arbetet och hur detta bedrivs på ett bra sätt. Risken med ett sådant tillvägagångssätt är att kunderna glöms bort då interna mätetal och finansiella mål lätt tar över.

Innebörden i kundorienterad verksamhetsutveckling är att alltid utgå från kundernas behov ”utifrån och in” och sedan säkerställa att arbetssätt, metoder och processer stödjer det som ger kundnytta ”inifrån och ut”.

Därför säger vi att det är skillnad på att göra rätt saker –

än att göra saker rätt 

 

Vi hjälper er att säkerställa att organisationen arbetar effektivt. Vi säkerställer att era erbjudanden och tjänster är anpassade utifrån era kunders behov.

ONE-Solutions  modell för framgångsrik verksamhetsutveckling

ONE SOLUTION VERKSAMHETS UTVECKLING 2.png

Hinner du med det strategiska arbetet?

Många företagsledare säger att de inte hinner  ägna tid åt det strategiska arbetet. Dagarna går till att släcka bränder, det kan vara allt från störningar i produktion, eller leveransen till att hantera dåliga betalare och kundklagomål.

Vill du kunna ägna dina dagar till annat än att släcka bränder och på köpet öka lönsamheten i företaget? 

Då är det viktigt att ta steget och få hjälp med styrning och kontroll

För att framgångssäkra ditt företag är det viktigt att en aktuell affärsplan är på plats om t ex något oförutsett inträffar. Vart är vi på väg – visionen? Vad gör vi, med/till vem, hur gör vi – missionen?

Rätt nyckeltal och målstyrning

Med tydligt satta mål och målstyrning är det lättare att göra förändringar i den strategiska handlingsplanen eftersom man har koll på helheten. Det är viktigt att regelbundet checka av den satta affärsstrategin och se att den fortfarande är relevant, så man inte bara kör på i gamla fotspår.

 

Det är tyvärr vanligt att man inte upplever sig har tillräckligt med tid för det strategiska arbetet, vilket man kan få betala dyrt för i efterhand. Man hörde t ex inte varningsklockorna i tid, eller såg hur man kunde utnyttja en uppkommen möjlighet eftersom man inte hade en affärsplan på plats. En aktuell affärsplan är ofta det första bankerna frågar efter!

 

Affärsplanen som verktyg

Vi hjälper dig med ditt strategiska arbete, vi tar tillsammans fram en affärsplan; hjälper dig att sätta dina relevanta mål för din verksamhet; samt gör en strategisk handlingsplan för att uppnå målen. Det ger dig en insikt i de olika delarna av din verksamhet och du får ett tydligt och övergripande sätt att ”ta tempen” på verksamheten via nyckeltal.

 

Förändringar blir lättare att genomföra eftersom du kan mäta påverkan i hela företaget. Du får hjälp med beslutsunderlag och vägledning om hur din verksamhet ska nå de mål du önskar på kortare och längre sikt.

Låter det intressant?

Kontakta oss så bokar vi en tid som passar dig, och då vi får möjlighet att berätta mer om oss, samtidigt som vi får ta del av dina specifika krav/önskemål/förutsättningar!

 

 

Vill du utveckla ditt företag och ha en affärsplan med stort kundfokus som verktyg? 
Kontakta oss för ett första förutsättningslöst möte

bottom of page